fbpx

Podmínky rezervace a poskytování služeb WellBe

storno služeb

 • Rezervace zrušená více než 24 hodin před termínem poskytnutí služby WellBe je bez poplatku.
 • Rezervace zrušená méně než 24 hodin před termínem poskytnutí služby WellBe podléhá storno poplatku ve výši 100% ceny služby.
 • Více než 12 hodin před poskytnutím služby může být v případě souhlasu příslušného maséra/trenéra posunut čas služby WellBe v rámci daného dne, a to bez poplatku.
 • Výhodné balíčky „WellPack“, „FitPlan“ a „MealPlan“ je možné do 30ti dní od zakoupení stornovat v plné výši a bez poplatku pouze však do doby poskytnutí jakékoli první služby WellBe z poskytovaného balíčku. Po poskytnutí jakékoli první služby WellBe ze zakoupeného balíčku již vrácení platby není možné.

podmínky poskytnutí služeb

 • Pro možnost řádného výkonu služeb WellBe jste povinni zajistit v domluveném místě výkonu služeb WellBe volný prostor pro lekci o rozměrech alespoň 1,4 m x 2,2m a přístup k tekoucí vodě. Při nesplnění této podmínky může masér/trenér poskytnutí služby WellBe na místě odmítnout. Povinnost uhradit službu WellBe tím zůstává nedotčena.
 • Služba „Osobní trénink“ a služba „Masáž“ může být sdílena s dalším klientem (maximálně jedním) s rozvržením času mezi klienty dle pokynů klienta. O sdílení lekce je klient povinen informovat příslušného trenéra/maséra nejméně 24 hodin předem.
 • Klient na základě rezervace potvrzuje, že netrpí žádným zdravotním omezením, které je kontraindikací pro tělesnou aktivitu či masáž.
 • V případě zájmu o služby WellBe se zdravotním omezením, je klient povinen tato omezení oznámit v rámci rezervace příslušnému trenérovi či masérovi.

platba za služby

 • Platby za služby WellBe probíhají na základě faktury vystavené společností WellBefit s.r.o., IČO 08914435, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zaslané na email klienta uvedený při rezervaci, a to po poskytnutí služby WellBe nebo prostřednictvím platby online před poskytnutím služby WellBe .
 • Výhodné balíčky „WellPack“, „FitPlan“ a „MealPlan“ je možné stejným způsobem hradit pouze předem.
 • Spolupracující maséři a trenéři nejsou oprávněni požadovat jakoukoli platbu v hotovosti.

možnosti rezervace

 • Rezervace služeb WellBe probíhají výlučně prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace WellBe.